10 câu hỏi thường gặp về chương trình đào tạo trực tuyến EHOU (P.1)

10 câu hỏi thường gặp về chương trình đào tạo trực tuyến EHOU (P.1)

Câu 1. Trường Đại học Mở Hà Nội là trường công lập, dân lập hay bán công?

Trường Đại học Mở Hà Nội là trường đại học công lập thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng nhiệm vụ:

 • Là trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.
 • Là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng thêm tiềm lực cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước (Trích Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ).
 • Trường Đại học Mở Hà Nội triển khai đa dạng các phương thức đào tạo: Đào tạo chính quy, Đào tạo từ xa; Đào tạo trực tuyến eLearning; Đào tạo vừa học vừa làm.

Câu 2. Chương trình đào tạo E-Learning hoạt động theo quy chế nào?

Chương trình đào tạo hoạt động theo:

 • Theo Thông Số: 10/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2017. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo đại học từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội (số 6116/2019/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019).

Câu 3. Sinh viên đang học Đại học có được theo học không?

 • Sinh viên đang học Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội hoặc các trường đại học khác được tham gia học. Khi nộp hồ sơ đầu vào, người học cần nộp bằng THPT và Giấy xác nhận sinh viên của trường hiện đang theo học kèm đơn xin đăng ký xét tuyển. Để được xét miễn môn, sinh viên cần nộp xác nhận bảng điểm các môn học/học phần đã học.
 • Thời gian tốt nghiệp của sinh viên là 1,5 năm tính từ ngày sinh viên tốt nghiệp văn bằng thứ nhất. Trong trường hợp không nộp bằng Đại học cho nhà trường, sinh viên sẽ phải học thêm một số môn học bổ sung và đảm bảo thời gian học theo qui định đối với đối tượng tốt nghiệp THPT.

Câu 4. Văn bằng tốt nghiệp? 

 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân hoặc Kỹ sư.
 • Sinh viên tốt nghiệp được học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Câu 5. Với văn bằng này, tôi có được đăng ký theo học bậc Thạc sĩ hay không?

Người học được học tiếp các chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ tại Việt Nam (tham khảo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT về Đào tạo trình độ Thạc sĩ, điều 11).

Câu 6. Với bằng đại học từ xa có được thi tuyển công chức hay không?

Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, tại Khoản 3 Điều 1 có nêu: “… Khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ…”).

Câu 7. Sinh viên học xong bằng Luật kinh tế có được học tiếp bằng Luật sư không?

Sinh viên đã có bằng Luật (chính Quy hoặc Từ xa) của Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ được học tiếp bằng Luật sư tại Học viện Tư pháp (thời gian học 6 tháng kiến thức và 18 tháng thực tập) sau khi đạt kết quả thực tập sẽ được hành nghề Luật sư.

Câu 8. Thời gian học theo hệ thống tín chỉ được quy định như thế nào?

Theo Phụ lục 2 của Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo đại học từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội (số 6116/2019/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019), thời gian đào tạo tối thiểu như sau:

 • Tốt nghiệp THPT: 3,5 năm
 • Tốt nghiệp Trung cấp khác chuyên ngành: 3 – 3,5 năm
 • Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành: 2,5 – 3 năm
 • Tốt nghiệp cao đẳng khác chuyên ngành: 2 – 2,5 năm
 • Tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành: 1,5 – 2 năm
 • Tốt nghiệp Đại học ngành gần trở lên: 1 – 2 năm

(Việc rút ngắn thời gian học căn cứ số môn được miễn và theo Quy định tại Thông tư 10 của Bộ GD & ĐT). Thời gian học tối đa của sinh viên được kéo dài bằng thời gian của một khóa đào tạo tương ứng với từng đối tượng.

Câu 9. Sinh viên miễn môn thì điểm của môn đó được tính như thế nào?

Theo quy định 6116/ĐHM ngày 30 tháng 12 năm 2019:

 • Sinh viên được miễn học, miễn thi: Trong bảng điểm ghi “M” vào các học phần được xét miễn.
 • Việc xét miễn môn được tiến hành liên tục trong khóa học. Căn cứ vào kết quả và số lượng môn học được xét miễn, sinh viên được hướng dẫn sắp xếp theo học những khóa học phù hợp nhằm rút ngắn thời gian đào tạo.

Câu 10. Đào tạo theo tín chỉ, sinh viên tự đăng ký khối lượng học tập không?

Người học sẽ được hỗ trợ sắp xếp khối lượng học tập phù hợp nhằm đảm bảo điều kiện tiên quyết theo căn cứ Chương trình đào tạo quy định. Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký KHHT tùy theo khả năng học tập của mình và được Trung tâm xác nhận. Tuy nhiên, việc xét tốt nghiệp vẫn phải căn cứ vào thời gian học tập tối thiểu theo quy định đào tạo.

>> Đọc Thêm: 10 câu hỏi thường gặp về chương trình đào tạo trực tuyến EHOU (P.2)

Related posts